2013/14: projekt 2

Izberite si podatke izmed naslednjih - 'kdor prvi pride, prvi melje':

Doktorski:

  1. KEDS / Levant

Rezervacijo zapišite na projektno uporabniško stran - tam kliknite na zavihek “Edit this Page”.

Za svoje omrežje:

  • določite osnovne značilnosti omrežja (usmerjenost; uteženost; število točk, povezav, komponent; največja stopnja, premer; …).
  • narišite porazdelitev/ve stopenj točk omrežja. Preglejte točke z največjo stopnjo.
  • poiščite najpomembnejše točke.
  • poiščite nekaj zanimivih delov omrežja in jih prikažite na sliki. Kaj vam rezultati povedo?

O svojih rezultatih napišite poročilo in ga prinesite na zagovor.

pajek/ev/pd/p14b.txt · Last modified: 2015/06/24 21:48 by vlado
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki