Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

pajek:ev:pd:p14c [2015/06/24 21:52]
vlado created
pajek:ev:pd:p14c [2015/06/24 21:53] (current)
vlado
Line 4: Line 4:
 Za projekt 3 naj bi vsak študent pripravil in obdelal svoje omrežne podatke. Omrežje naj vsebuje vsaj nekaj tisoč povezav. Projekt vsebuje vse faze od priprave omrežja do njegove analize in predstavitve ter razlage rezultatov.  Za projekt 3 naj bi vsak študent pripravil in obdelal svoje omrežne podatke. Omrežje naj vsebuje vsaj nekaj tisoč povezav. Projekt vsebuje vse faze od priprave omrežja do njegove analize in predstavitve ter razlage rezultatov. 
  
-Na [[event:pd:u:pro14|projektni uporabniški strani]] napišite, katere podatke nameravate analizirati. Če potrebujete pomoč pri izbiri, mi pošljite e-mail in napišite podatki s katerega področja bi vas zanimali.+Na [[pajek:ev:pd:u:pro14|projektni uporabniški strani]] napišite, katere podatke nameravate analizirati. Če potrebujete pomoč pri izbiri, mi pošljite e-mail in napišite podatki s katerega področja bi vas zanimali.
  
 Podatke, lastne programe in poročilo o rezultatih poZIPajate in prinesite na zagovor. Podatke, lastne programe in poročilo o rezultatih poZIPajate in prinesite na zagovor.
  
pajek/ev/pd/p14c.txt · Last modified: 2015/06/24 21:53 by vlado
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki