Macros

15-02-2018

Subject Re: Makroji; From: Vladimir Batagelj; To: Mrvar, Andrej

On 15-02-2018 09:54, Mrvar, Andrej wrote:

Pozdravljeni.

Primer 1. makro biCon (bibliographic coupling z normalizacijo) podatek: omrežje acyclic02.net. V bistvu naj ta makro ne bi ničesar spraševal - prva količina je velikost omrežja (22), ostale so konstante (1 oziroma -1). Kako bi se to dalo povedati?

PRIPET JE BICON1.LOG. NAREDIL SEM ZAMENJAVO:

V 2 CONSTANTVEC 1.0000 (3994)

V 2 CONSTANTVEC 1.0000 N

(ZA DIMENZIJO VZAME VELIKOST TRENUTNEGA OMREZJA). CE SE ZELIMO ZNEBITI VSEH VPRASANJ ZA KONSTANTE (-1 IN 1), JE TREBA BICON1.LOG POGNATI KOT “MACRO / REPEAT SESSION” IN NE “MACRO / PLAY”. POTEM NIC NE SPRASUJE.

BICON1.LOG

NETBEGIN 2
CLUBEGIN 1
PERBEGIN 1
CLSBEGIN 1
HIEBEGIN 1
VECBEGIN 1
NETPARAM 1

% Output degree centrality of 1. C:\Users\batagelj\work\Python\WoS\BM\results\cluster\citeMain.net (3994)
V 1 DEGV 1 [1] (3994)
Msg Enter the number of nodes in citation network
Msg Other values just confirm
% Constant Vector
V 2 CONSTANTVEC 1.0000 N
% Min/Max of two Vectors
V 3 MAXV 2 1 (3994)
% Vector with Inverse Values
V 4 INV1VEC 3 (3994)
% Network Transpose
N 2 TRAN 1 (3994)
% Multiplying networks
N 3 MULTIPLYNET 1 2 1 (3994)
N 3 NETNAME biCo
% Vector # Network
N 4 VECNET1 4 3 (3994)
N 4 NETNAME Rows of N3 "multiplied" by V4
% Removing loops
N 4 DLOOPS 4 (3994)
N 4 NETNAME biC
% Powering Line Values
N 5 POWERLINVAL 4 to -1.0000 1 (3994)
% Converting bidirectional Arcs to Edges
N 5 BATOESUM 5 (3994)
% Adding Constant to Line Values
N 6 ADDLINVAL 5 -1.0000 1 (3994)
% Powering Line Values
N 7 POWERLINVAL 6 to -1.0000 1 (3994)
N 7 NETNAME Jaccard
% Multiplying
N 8 MULLINVAL 7 by -1.0000 1 (3994)
% Adding Constant to Line Values
N 9 ADDLINVAL 8 1.0000 1 (3994)
N 9 NETNAME Hamming
% Disposing Network...
N 8 DN  (3994)
% Disposing Network...
N 6 DN  (3994)
% Disposing Network...
N 5 DN  (3994)
Msg biCon - finished

Primer 2. makro mostCited (določi citiranost del iz del danega podomrežja) podatki: First net: acyclic02.net Second net: island.net. Tu ne vzame drugega omrežja in ga je potrebno izbirati med izvajanjem makroja.

PRI UPORABI MACRO-JEV LAHKO TRENUTNO ZA VHODNI PARAMETER VZAMEMO SAMO EN OBJEKT ISTEGA TIPA (OMREZJE, RAZBITJE, VEKTOR…). TAKO, DA JE V TEM PRIMERU RESITEV, DA TUDI OBE VHODNI OMREZJI PREBEREMO NA ZACETKU MACROJA. PRIPET JE MOSTCITED1.MCR.

MOSTCITED1.MCR

NETBEGIN 1
CLUBEGIN 1
PERBEGIN 1
CLSBEGIN 1
HIEBEGIN 1
VECBEGIN 1
NETPARAM 1

% First network = Citation network
% Second network = Island network
Msg Select First network = Citation network
N 1 RDN ?
Msg 
Msg Select Second network = Island network
N 2 RDN ?
Msg Matching Vertex Labels in two Networks
Msg Enter the number of island network
C 1 MATCHVERTEXLABELS 1 2 (13540)
C 3 BIN 1 [1-*] (13540)
% Copying Partition to Vector
V 1 MVEC 3 (13540)
% Network Transpose
N 3 TRAN 1 (13540)
% Network * Vector
V 2 NETVEC 3 1 [1] (13540)
% vector contains citation frequencies
V 2 VECNAME citations
Msg mostCited - finished

Lp. Andrej

Andrej,

najlepša hvala.

Mogoče bi bilo dobro problem spraševanja rešiti na nivoju sintakse parametrov v ukazu. Npr. če je vrednost v oklepajih, Pajek vpraša; če pa ni, vzame to vrednost. Ob priliki bi bilo dobro dodati tudi uporabo drugega ali tretjega registra.

Ali so kje opisane možnosti, kot je N za število vozlišč, itd. Sem iskal po starih mailih, a ne najdem.

lp, Vlado

Odgovor: Pri ukazih, ki zgenerirajo omrezje, razbitje ali vektor na novo, se lahko uporabi N, C, ali V. To so npr. ukazi:

Slucajna omrezja
Create Complete Network
Create Empty Network
Create Constant Partition
Create Identity Partition
Create Constant Permutation
Create Random Permutation
Create Complete Cluster
Create Random Cluster
Create Constant Vector

Zadnja verzija navodil za uporabo macrojev je tule http://mrvar.fdv.uni-lj.si/pajek/macro.htm a ta teh podrobnosti se ne vsebuje. Si bo treba enkrat vzeti cas in dopolniti. Pravtako ze nekaj casa odlasam z moznostjo vkljucitve drugega (tretjega) registra.

Lp. Andrej

pajek/faq/macro.txt · Last modified: 2018/10/29 17:52 by vlado
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki