Others

 • Batagelj, Vladimir, Krapež, Alenka, Rajkovič, Vladislav, Wechtersbach, Rado. Informatika, (Predmetni izpitni katalog za splošno maturo, Informatika). Ljubljana: Državni izpitni center, 2005
 • Batagelj, Vladimir, Wechtersbach, Rado, Rajkovič, Vladislav, Gerlič, Ivan, Krapež, Alenka, Zamuda, Stanko, Muršec, Silvo. Učni načrt : osnutek, Gimnazija, Informatika. [Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo], 1997.
 • Batagelj, Vladimir. Diskretne strukture : zapiski predavanj. Zv. 1, [Logika in množice]. 2. izd. Ljubljana: samozal. Z. Batagelj, 1996.
 • Batagelj, Vladimir. Diskretne strukture : zapiski predavanj. Zv. 2, [Množice]. Ljubljana: samozal. Z. Batagelj, 1996.
 • Batagelj, Vladimir. Diskretne strukture : zapiski predavanj. Zv. 3, [Algebra]. Ljubljana: samozal. Z. Batagelj, 1996.
 • Batagelj, Vladimir. Diskretne strukture : zapiski predavanj. Zv. 4, [Grafi]. Ljubljana: samozal. Z. Batagelj, cop. 1996.
 • Batagelj, Vladimir. Diskretne strukture : zapiski predavanj. Zv. 1, [Logika]. Ljubljana: samozal. Z. Batagelj, cop. 1995.
 • Batagelj, Vladimir, Klavžar, Sandi. DS1, Logika in množice, Naloge, (Izbrana poglavja iz matematike in računalništva, 25b). 3. razširjena izd. Ljubljana: Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, 1994.
 • Zajc, Pavel, Bajc, Drago, Batagelj, Vladimir, Dobovišek, Mirko, Forstnerič, Franc, Kmet, Andrej, Kramar, Edvard, Lešnjak, Gorazd, Markelj, Janez, Mohar, Bojan, Petkovšek, Marko, Pisanski, Tomaž. Tekmujmo za Vegova priznanja : zbirka rešenih nalog iz matematike za učence osmih razredov osnovnih šol, (Presekova knjižnica, 14a). [2. izd.]. [Ljubljana]: Društvo matematikov, fizikov in astronomov SRS, 1987.
 • Batagelj, Vladimir, Mohar, Bojan, Petkovšek, Marko, Pisanski, Tomaž, Zakrajšek, Egon. Uvod v računalništvo : naloge, (Matematični rokopisi, 6). Ljubljana: Društvo matemetikov, fizikov in astronomov SRS, 1983.
 • Batagelj, Vladimir. Uvod v računalništvo, Fortran : razširjeni zapiski, (Matematični rokopisi, 9). Ljubljana: Društvo matematikov, fizikov in astronomov SRS, 1983.
 • Batagelj, Vladimir. Diskretne strukture : naloge, (Matematični rokopisi, 5). Ljubljana: Društvo matematikov, fizikov in astronomov, 1982.
pub/booksi.txt · Last modified: 2014/08/02 14:37 by vlado
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki