Računalništvo

Viri

 • IFIP 1971 in razvoj računalništva; C:\Users\batagelj\Documents\papers\2016\IS\slides
 • APŽ:CV HTML
 • APŽ:PUB HTML
 • Solina:FRI PDF Franc Solina (2016) Dvajseta obletnica ustanovitve Fakultete za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani. Uporabna informatika, 24 (2). pp. 94-96. ISSN 1318-1882
 • Zbornik:FRI PDF Miha Bejek and Vesna Gračner and Vida Groznik and Viljan Mahnič and Franc Solina, eds. (2016) FRI 20: 20 let Fakultete za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani. Fakulteta za računalništvo in informatiko, Ljubljana. ISBN 978-961-6209-92-2
 • VB:Termin Vladimi Batagelj: Razvoj slovenskega računalniškega izrazja, Uporabna informatika 2001-2 PDF
 • UI:history Frković, Marijan, Grad, Janez, Pivec, Franci, Schlamberger, Niko. “A contribution to the history of computing and informatics in West Balkan countries.” Uporabna informatika (Ljubljana) letnik 24. številka 4 (2016) str. 191-200. http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:doc-UAGSD7MU PDF
 • VB:IFIP IFIP 1971 in začetki računalništva v Sloveniji - osebni pogled. Vladimir Batagelj, IMFM in UP IAM; Information Society / Informacijska družba 2016; Ljubljana, IJS, 11. oktober 2016.
 • APŽ:80 80 th birthday of Prof. Anton P. Železnikar. – congratulations to the founder of. Informatica.PDF
 • Alenka Krapež, Vladislav Rajkovič, Vladimir Batagelj, Rado Wechtersbach: Razvoj predmeta računalništvo in informatika v osnovni in srednji šoli. DSI 2001. DOC,DI

Razvoj računalništva

 • Križanič v Rusiji - Sigma
 • Zuse (Zakrajšek, Lesjak, Bohte, Vrabec, …)
 • IMFM - RC Zakrajšek, Kozak, Breška, Kovačič, Štalec, Kmet, …; Lepi pot / Jadranska; SS v sodelovanju z Momirovićem
 • FE - Hodžar, Bremšak, Virant, Gyergyek; Bratkovič, Pipan - naveza z Iskro
 • Na “Štefana”
 • pisanski, dacar
 • pisanski se je zaposlil na IMFM (Kon Margita, Primož Jakipin); sam sem ostal na IJS
 • podstrešje - Dacar, Špegel
 • Andrej Jerman-Blažič,
 • Rudi Murn, Janez Korenini, Peter Kolbezen
 • FCIP na Bledu, Etan; vabljeni Bauer, Wirth, …
 • pisanski v Nancy, Pair - semirings
 • Ivan Bratko, Rajkovič, Iztok Lajovic,
 • Knez, Smolej,
 • Borka, Peter Tancig
 • Kac v Mb, učbenik za fortran
 • CDC Cyber, RRC,
 • IFIP (Železnikar, Leskovar); knjiga Elektronski računalniki
 • IBM 1130
 • sredin seminar, pod Lipo, kasneje čaji pri Egonu
 • teorija grafov: Berge, Harary, Zykov, Korfage
 • semantika in naravni jeziki, Orešnik, seminarji na Voglu
 • strukturno programiranje, teorija krmilne strukture
 • NP-polnost, Hopcroft Ulman
 • Knuth; Pisanski generatorji naključnih števil
 • umetna inteligenca Bratko
 • Vilfan: prevajalnik za PL/1, metaconta - praktični projekti; pomen lastnega “problema”
 • sort
 • Uporabna matematika, Ribarič
 • začetki računalniškega izobraževanja v srednji šoli - knjiga Bratko, Rajkovič; plavi priročnik
 • kultura pisanja člankov; Iri, hash (Bratko, Levovnikova, Dacar), CACM
 • IMFM IBM 1130; Arhos, Energoinvest, Jure Zupan, Pisanski in Denis Poniž
 • Brata Reinhardt, Mark Martinec
 • 1975 zaposlil na FNT, programerski praktikum: Mixal, Structran, …
 • pascal, Wirth (Ciril Velkovrh)
 • vojska, Zagreb, Vranješ - diskretna optimizacija; hotel Slon
 • društvo/revija Informatica (informatika - Bauer)
 • induktivni razredi grafov
 • logika, Prijatelj, Hafner, diskretne strukture, optimizacijske metode, operacijske raziskave
 • Iskra Delta
 • URC - Janez Grad, Rok Vidmar
 • John Shaw Taylor
 • Dubrovnik, Petkovšek, Bauer
 • razvrščanje, analiza omrežij
 • šola teorije grafov
 • IMFM - OTR
 • Intertrade

Štefan je nudil dobro okolje za samorazvoj. Pomanjkanje mentorstva in priganjanja. Matematiki smo bili nekakšni pralci člankov. Kar nekaj kasnejših kolegov se ni izkopalo iz pasti in doktoriralo. Delno je temu botrovalo tudi to, da računalništvo in diskretna matematika še nekaj časa nista imela doktorskega študija na univerzi.

poglej v Cobiss bibliografije.

spomin/rac.txt · Last modified: 2019/01/26 11:07 by vlado
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki