Splet

 • prenos podatkov: kartice, pap. trak, mag. trak, disk. Problem različne kode → ASCII, Unicode
 • terminali na Cybru: kartični, pravi interaktivni
 • mikroračunalniki: Radio Študent oddaja programe v eter
 • omrežja na računalnikih iste vrste - Slon (izmenjava datotek, sporočil)
 • zvočni sklopnik, Atari - povezava na DEC (Rok Vidmar)
 • bitnet: FTP, Mail, diskusijski seznami, TELNET, Veronica, Gopher, HTML
  • RokPress (Rok Sosič)
 • Rok, Borka, … Internet
 • Mosaic, svoj strežnik (računalnik se mi je sesul) sledi od okrog 1994
  • Mosaic → Netscape, IE
 • Sredin seminar 1, 2, 3, Agregator
  • terminologija splet (Gradišnik)
  • pregled: 491, 526, 663, 734, 735, 738, 743, 748, 749, 752, 762-766, 770, 772, 773, 774, 777, 778, 780, 795, 809, 813, 818, 820, 822, 834, 835, 839, 861, 871, 878, 880, 881, 887, 908, 921, 932, 933, 956, 961, 963, 968, 976, 977, 978, …
  • Žiga Turk (Cnet, WODA) flashback
 • Ro računalniško opismenjevanje Poročilo 1996 1997
  • SIO - slovensko izobraževalno omrežje članek
   • povezovanje izobraževalnih virov in storitev, ki so lahko na različnih računalnikih
   • Trubar (VB, Matjaž Zaveršnik) vključiti uporabnika v izgradnjo omrežja (Web 2.0, PHP)
    • slovarčki → Islovar
  • interktivnost (java, javascript, SVG, …); interaktivna izobraževalna gradiva
 • izobraževalne storitve (moodle, wiki, …) Lokar, članek
 • evropsko izobraževalno omrežje: projekti
 • Spletne tehnologije - uporabe:
 1. Tanja Oblak–Črnič: O začetkih interneta na Slovenskem.
spomin/rac/splet.txt · Last modified: 2019/01/27 21:18 by vlado
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki