Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

vlado:faks:fmf1 [2012/09/16 00:07] (current)
vlado created
Line 1: Line 1:
 +====== O vpisih ocen ======
 +
 +
 +<code>
 +Subject:    obvestilo glede popravljanja in brisanja ocen
 +From:    "Anita Bartol" <anita.bartol@fmf.uni-lj.si>
 +Date:    Fri, September 14, 2012 13:51
 +</code>
 +Spoštovani učitelji na programih OM FMF!
 +
 +V zadnjem času so se pojavile številne prošnje študentov po izbrisu že vpisanih ocen v sistem VIS in indeks, ker jim znižujejo povprečje za štipendijo. Izpitni pravilnik FMF sicer dopušča, da se izvajalec in kandidat lahko sporazumeta, da se ocena izpita ne vpiše v indeks, ne pa, da se že zapisana ocena lahko izbriše. Izpitni pravilnik
 +FMF dopušča tudi izboljševanje ocen, vendar se v indeks vpiše le izboljšana ocena, ne pa tudi ocena, ki je enaka
 +prvotni.
 +
 +Vse prošnje študentov po izbrisu že vpisanih ocen v sistem VIS in indeks naj bodo zavrnjene in v študentskem referatu
 +se že vpisanih ocen ne bo brisalo. Če študent z oceno na izpitu ni zadovoljen, se izvajalec in kandidat lahko sporazumeta, da se ocena ne vpiše v indeks in sistem VIS, kandidat pa bo ponovno opravljal izpit. To tudi ne bi smelo pomeniti, da se bo ocena vpisala kdaj kasneje z drugim datumom brez novega izpita. Datum, ki se ga vpiše v indeks in sistem VIS ob oceni opravljenega izpita naj bo datum dejanskega opravljanja izpita. Prav tako naj bodo zavrnjene vse prošnje po morebitnem fiktivnem izboljševanju ocen z namenom, da se zabeleži zgolj nov datum izpita (npr. v dveh izpitnih rokih pri istem predmetu se obakrat vpiše ocena 9).
 +
 +prof. dr. Miran Černe\\
 +predstojnikov namestnik za študijske zadeve OM FMF
 +
  
vlado/faks/fmf1.txt · Last modified: 2012/09/16 00:07 by vlado
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki