Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

vlado:info:aff [2018/11/19 14:18]
vlado
vlado:info:aff [2018/11/19 14:19] (current)
vlado [IMFM]
Line 25: Line 25:
  
 **Program:**\\ **Program:**\\
-2 P1-0294 Računsko intenzivne metode v teoretičnem računalništvu, diskretni matematiki, kombinatorični optimizaciji ter numerični analizi in algebri z uporabo v naravoslovju in družboslovju 1.1.2004―31.12.2019 Pisanski Tomaž+  * P1-0294 Računsko intenzivne metode v teoretičnem računalništvu, diskretni matematiki, kombinatorični optimizaciji ter numerični analizi in algebri z uporabo v naravoslovju in družboslovju 1.1.2004―31.12.2019 Pisanski Tomaž
  
 **Projects:**\\ **Projects:**\\
-1 J1-9187 Akcijski grafi in tehnike krovnih grafov 1.7.2018―30.6.2021 Pisanski Tomaž +  * J1-9187 Akcijski grafi in tehnike krovnih grafov 1.7.2018―30.6.2021 Pisanski Tomaž 
- +  * J7-8279 Bločno modeliranje večnivojskih in časovnih omrežij 1.5.2017―30.4.2020 Žiberna Aleš
-2 J7-8279 Bločno modeliranje večnivojskih in časovnih omrežij 1.5.2017―30.4.2020 Žiberna Aleš+
  
  
vlado/info/aff.txt · Last modified: 2018/11/19 14:19 by vlado
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki