Vlado / omrežja

01467 - Vladimir Batagelj ; COBISS april 2012

1554 - Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko

101 Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko/IMFM; 7 program - PIC 985 352 191

CV v angleščini, IS 2011, short CV 2014,short CV 2015 (eng)

Prof.dr. Vladimir Batagelj je bil rojen leta 1948 v Idriji. Je doktor matematičnih znanosti (Univerza v Ljubljani, 1986) in magister računalništva in informatike (Univerza v Ljubljani, 1985). Nazadnje je bil redni profesor za diskretno in računalniško matematiko na Univerzi v Ljubljani, FMF, matematika. Predaval je predmete iz računalništva, diskretne matematike, optimizacije in operacijskih raziskav ter uporabe IT v izobraževanju. Gostoval je na Univerzi v Pittsburghu (ZDA, 1990/01) in Univerzi v Konstanci (Nemčija, 2002). Je zaslužni profesor Univerze v Ljubljani.

Raziskovalno se ukvarja predvsem s teorijo grafov, algoritmi na grafih in omrežjih, kombinatorično optimizacijo, analizo podatkov (razvrščanje v skupine, analiza in prikaz velikih omrežij) in uporabo IT v izobraževanju. Napisal je večje število člankov objavljenih v mednarodnih revijah (CACM, Psychometrika, Journal of Classificatition, Social Networks, Discrete Mathematics, Algorithmica, Journal of Mathematical Sociology, itd.) in zbornikih konferenc.

Z Andrejem Mrvarjem je soavtor svetovno uveljavljenega programa za analizo velikih omrežij - Pajek. V zadnjih osmih letih je imel veliko vabljenih predavanj in delavnic iz analize velikih omrežij (Padova, Lyon, Dagstuhl, Lizbona, Pariz, Santa Fe, Irvine, New Jersey, Cambridge, Salerno, Torino, Zurich, Sydney, New Delhi, …). Analizo socialnih omrežij predava tudi na univerzitetnem podiplomskem študiju statistike in od leta 2006 do 2015 še na mednarodni poletni šoli ECPR.

Pri Cambridge University Press sta leta 2005 izšli knjigi 'Generalized blockmodeling' in 'Exploratory Social Network Analysis with Pajek', pri katerih je soavtor. Knjiga 'ESNA with Pajek' je leta 2010 izšla tudi v japonščini in leta 2012 v kitajščini. Oktobra 2011 je izšla druga, julija 2018 pa tretja, razširjena in izpopolnjena izdaja knjige 'ESNA' v angleščini. Leta 2007 je knjiga 'Generalized blockmodeling' prejela Harrison White Outstanding Book Award (podeljuje Mathematical Sociology Section of American Sociological Association). Istega leta je skupaj z A. Ferligoj prejel Simmel Award (podeljuje INSNA - International Network for Social Network Analysis) in imel vabljeno predavanje (keynote) na Sunbelt Social Networks Conference. Je tudi soavtor knjige 'Understanding Large Temporal Networks and Spatial Networks: Exploration, Pattern Searching, Visualization and Network Evolution', ki je izšla pri založbi Wiley oktobra 2014.

Leta 2010 je prejel Zlato plaketo Univerze v Ljubljani, leta 2011 Michie-Turingovo nagrado Slovenskega informacijskega društva za življensko delo in leta 2013 (skupaj z A. Mrvarjem) INSNA's William D. Richards Jr., Software Award za program Pajek.

Z Andrejem Mrvarjem sta dobila več prvih nagrad na vsakoletnih tekmovanjih iz risanja grafov ob konferenci Graph drawing (GD95, GD96, GD97, GD98, GD99, GD00 in GD05).

Sodeloval je pri štirih evropskih projektih: ISO-3D, Calibrate, EdReNe in Aspect. Je tudi član omrežja odličnosti Pascal. Sodeloval je tudi na projektu ESF (European Science Foundation) GReGAS.

Je član večih domačih in mednarodnih strokovnih združenj (INSNA, IFCS, CSNA, IEEE, IASC) in izvoljeni član International Statistical Institute. Je član uredniškega odbora revij Informatica, Journal of Social Structure, Ars Mathematica Contemporanea in Social Network Analysis and Mining

Domači projekti v zadnjem desetletju

 • J1-8532 Optimizacija in mere različnosti v analizi podatkov. (IMFM, Ljubljana) 1.7.1997 - 30.6.2000
 • J1-6062 Podatkovne strukture in algoritmi v diskretni in zvezni matematiki. (IMFM, Ljubljana) 1.2.2004 - 30.1.2007
 • M1-0160 Pomen luke Koper v logistični podpori SV in zaveznikov. (IMFM, Ljubljana) 1.6.2006 - 31.5.2008
 • M1-0176 Raziskava možnosti optimizacije v cestnem prometu glede na zgodovino prometa. (IMFM, Ljubljana) 1.6.2006 - 31.5.2008
 • M6-0046 Podpolkovnik Jurij Vega - vojak in balistik. (IMFM, Ljubljana) 1.8.2004 - 31.8.2006
 • V5-0638 Didaktični vidiki uporabe informacijske in komunikacijske tehnologije - IKT (poučevanje in učenje). (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko, Ljubljana) 1.10.2002 - 30.9.2004
 • V5-0668 Modeli informatizacije vrtcev, šol in zavodov. (Univerza v Ljubljani, FMF, Ljubljana) 1.10.2002 - 30.9.2004
 • V5-0425 DIDIKTA - analiza in razvoj didaktike uporabe IKT pri proučevanju in učenju. (Univerza v Ljubljani, FMF, Ljubljana) 1.9.2008 - 31.8.2010

Izbrani članki:

 • Batagelj, V.: Python Packages for Networks. Encyclopedia of Social Network Analysis and Mining. Reda Alhajj, Jon Rokne (Eds.), Springer, 2018.
 • Cerinšek, M., Batagelj, V.: Sources of Network Data. Encyclopedia of Social Network Analysis and Mining. Reda Alhajj, Jon Rokne (Eds.), Springer, 2017.
 • Batagelj, V, Cerinšek, M: On bibliographic networks. Scientometrics 96 (2013) 3, 845-864.
 • Batagelj, V., Zaveršnik, M.: Fast algorithms for determining (generalized) core groups in social networks. Advances in Data Analysis and Classification, 2011. Volume 5, Number 2, 129-145.
 • Batagelj, V.: Social Network Analysis, Large-Scale. R.A. Meyers, ed., Encyclopedia of Complexity and Systems Science, Springer 2009: 8245-8265.
 • Batagelj, V.: Complex Networks, Visualization of. R.A. Meyers, ed., Encyclopedia of Complexity and Systems Science, Springer 2009: 1253-1268.
 • Batagelj, V, Mrvar, A: Analysis of Kinship Relations with Pajek, Social Science Computer Review, Vol. 26, No. 2, 224-246 (2008).
 • Batagelj, V, Zaveršnik, M: Short cycle connectivity. Discrete Math 307 (3-5): 310-318 Feb 6 2007.
 • Batagelj, V, Brandes, U: Efficient generation of large random networks. Phys Rev E 71 (3): - Part 2 Mar 2005.
 • Batagelj, V: Notes on blockmodeling. Social Networks 19(1997), 143-155.
 • Batagelj, V, Bren, M: Comparing resemblance measures. J Classif 12 (1): 73-90 1995.

Podatki o nagradah

Graph drawing contest

Georg Simmel Distinguished Career Award Winners, 2007

Harrison White Outstanding Book Award, 2007

Zlata plaketa Univerze v Ljubljani, 2010

Information Society Award, 2011

INSNA's William D. Richards Jr., Software Award, 2013

Best poster

 • BSPS Annual Conference 2012 for “Symbolic data analysis approach to clustering population pyramids” (with Simona Korenjak-Černe and Nataša Kejžar)
vlado/proj/vbnet.txt · Last modified: 2019/01/29 01:14 by vlado
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki