Sredin seminar

Sredin seminar za računalniško matematiko je začel svoje delo leta 1971 in poskuša s svojimi temami spremljati dogajanje na področju diskretne matematike ter računalništva doma in po svetu. Sestaja se ob sredah ob 18h 15 v 3.04 na Jadranski 21. Vodi ga prof. dr. Vladimir Batagelj.

Kdor bi rad kaj povedal na naslednjih seminarjih, naj mi na vladimir.batagelj@fmf.uni-lj.si sporoči naslov teme in doda kratek povzetek.

Obvestila in dogodki FMF: Sredini seminarji.

Prijava na Sredin poštni seznam. Sredin arhiv 2008-*.

Predlogi tem:

vlado/pub/sreda.txt · Last modified: 2022/12/10 04:39 by vlado
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki