1189. sredin seminar, 12. januar 2011

Stanislav Južnič stanislav.juznic@kostel.si

Zgodovina raziskovanja vakuuma in vakuumskih tehnik, drugi del.

Če je prvi del Zgodovine raziskovanja vakuuma in vakuumskih tehnik poročal o meritvah vakuuma od Aristotelovih nejevernih dni do zlivanja jeder, se drugi del loteva predvsem slovenskih logov in matematičnih predstav raziskovanja vakuuma. Že v prvem delu smo slovenski javnosti pripovedovali o uspehih prvega slovenskega vakuumista kneza Janeza Vajkarda Turjaškega, ki je pomagal Guericku pri poganjanju prvih vakuumskih črpalk v Kraljevem gradiču imenovanem Regensburgu davnega leta 1654. Nedavno so izkopali Janezovo srce v Turjaški frančiškanski kapelici ob Tromostovju, kar daje davnim dogodkom še dodatno patino.

Drugi del Zgodovine raziskovanja vakuuma in vakuumskih tehnik gre globoko v nekdanji slovenski vsakdan in bralcu podrobno postreže o vakuumskih knjigah v nekdanjih in sedanjih slovenskih knjižnicah, ki so bile temelj poučevanja in preučevanja matematičnih ved na Slovenskem in vakuumskih tehnik znotraj njih. Dokazujemo, da je večina pomembnih izumov in odkritij v srednjeevropskih tehniških vedah zrasla na slovenskih tleh, trudom izobraženega slovenskega življa.

Sreda/wiki

vlado/pub/sreda/1189.txt · Last modified: 2011/05/23 07:02 by vlado
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki