1191. sredin seminar, 18. maj 2011

Miro Lozej Miro.Lozej@gov.si

O deljivosti v Pascalovem trikotniku

Kljub preprosti zgradbi Pascalovega trikotnika skriva prepletanje algebrajskih in geometrijskih lastnosti binomskih koeficientov marsikatero zanimivost. Podrobneje si bomo ogledali področje deljivosti in razčlenitev binomskih koeficientov na praštevila. To pa bo osnova za razmislek o zanimivi geometrijski razporeditvi ostankov po deljenju binomskih koeficientov s praštevilom.

Sreda/wiki

vlado/pub/sreda/1191.txt · Last modified: 2011/05/23 06:58 by vlado
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki