1192. sredin seminar, 25. maj 2011

Vladimir Batagelj vladimir.batagelj@fmf.uni-lj.si

O določanju skupin pri razvrščanju v skupine

Najpogostejši pristop za določitev števila skupin pri razvrčanju je: določi drevo razvrstitve in v njem pri nekem izrazitem “skoku” potegni črto - ustrezna poddrevesa določajo skupine.

Na seminarju bom to “pravilo” postavil pod vprašaj. Pogledali si bomo alternativne pristope in kako jih izvedemo v R-ju ter kako z R-jem povežemo razvrščanje v Pajku.

Sreda/wiki

vlado/pub/sreda/1192.txt · Last modified: 2011/05/23 07:03 by vlado
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki