1193. sredin seminar, 12. oktobra 2011

Andrej Razpet Andrej.Razpet@bf.uni-lj.si

Populacijska genetika - osnove, primeri in problemi

Biološke raziskave so včasih temeljile na morfoloških znakih opazovanih organizmov, s katerimi se jih je razporedilo v definirane taksonomske skupine (rodove, vrste, podvrste) in na spremljanju številčnosti in migracij z opazovanjem na terenu.

Genetika nam ponuja bistveno več mnogo bolj raznolikih znakov, vendar je dobljene podatke mnogo težje obdelati in interpretirati. Predstavljeni bodo osnovni pojmi populacijske genetike in dva programa, ki z iterativnim postopkom določata strukturiranost in velikost populacij ter migracij med njimi.

Sreda/wiki

vlado/pub/sreda/1193.txt · Last modified: 2011/10/09 20:24 by vlado
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki