Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

vlado:pub:sreda:1193 [2011/10/09 20:22]
vlado
vlado:pub:sreda:1193 [2011/10/09 20:24] (current)
vlado
Line 1: Line 1:
 ====== 1193. sredin seminar, 12. oktobra 2011 ====== ====== 1193. sredin seminar, 12. oktobra 2011 ======
    
-Andrej Razpet Andrej.Razpet@bf.uni-lj.si+Andrej Razpet <Andrej.Razpet@bf.uni-lj.si>
  
-Populacijska genetika - osnove, primeri in problemi+**Populacijska genetika - osnove, primeri in problemi**
  
-Biološke raziskave so včasih temeljile na morfoloških znakih opazovanih  +Biološke raziskave so včasih temeljile na morfoloških znakih opazovanih organizmov, s katerimi se jih je razporedilo v definirane taksonomske skupine (rodove, vrste, podvrste) in na spremljanju številčnosti in migracij z opazovanjem na terenu.  
-organizmov, s katerimi se jih je razporedilo v definirane taksonomske + 
-skupine (rodove, vrste, podvrste) in na spremljanju številčnosti in +Genetika nam ponuja bistveno več mnogo bolj raznolikih znakov, vendar je dobljene podatke mnogo težje obdelati in interpretirati. Predstavljeni bodo osnovni pojmi populacijske genetike in dva programa, ki z iterativnim postopkom določata strukturiranost in velikost populacij ter migracij med njimi.
-migracij z opazovanjem na terenu. Genetika nam ponuja bistveno več mnogo +
-bolj raznolikih znakov, vendar je dobljene podatke mnogo težje obdelati +
-in interpretirati. Predstavljeni bodo osnovni pojmi populacijske genetike +
-in dva programa, ki z iterativnim postopkom določata strukturiranost in +
-velikost populacij ter migracij med njimi.+
  
 [[vlado:pub:sreda|Sreda/wiki]] [[vlado:pub:sreda|Sreda/wiki]]
  
vlado/pub/sreda/1193.txt · Last modified: 2011/10/09 20:24 by vlado
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki