Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

vlado:pub:sreda:1194 [2011/10/17 15:29] (current)
vlado created
Line 1: Line 1:
 +====== 1194. sredin seminar, 19. oktobra 2011 ======
 + 
 +Kristijan Breznik <kristijan.breznik@amis.net>
 +
 +**Analiza odigranih nogometnih tekem med reprezentancami; primer prostorske analize in analize omrežij**
 +
 +Zbrani podatki zajemajo nogometne igre odigrane na reprezentančnem nivoju med letoma 1872 in vključno 2010. Opisu osnovne baze bo sledila prostorska analiza podatkov. Skušali bomo pokazati, da geografski položaj držav vpliva na število odigranih dvobojev med reprezentancami. Raziskovali bomo tudi vpliv kvalitete posameznih ekip. V nadaljevanju bomo predstavili nekaj načinov obdelave podatkov s pomočjo analize omrežij. Posebno pozornost bomo namenili pojavu prednosti domačega igrišča v nogometu.
 +
 +[[vlado:pub:sreda|Sreda/wiki]]
  
vlado/pub/sreda/1194.txt · Last modified: 2011/10/17 15:29 by vlado
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki