1195. sredin seminar, 2. novembra 2011

Jernej Bodlaj bodlaytm@gmail.com

Hierarhično razvrščanje v omrežjih, posplošitev na povezave in algoritem

Na kratko si bomo pogledali kaj je hierarhično razvrščanje, čemu služi in spoznali nekaj osnovnih algoritmičnih pristopov k problemu. Metode hierarhičnega razvrščanja tipično delujejo nad vozlišči omrežja. Razvili smo algoritem, ki razvršča povezave. Pogledali si bomo nekatere prednosti in slabosti takšnega pristopa, algoritem in njegove podrobnosti.

Sreda/wiki

vlado/pub/sreda/1195.txt · Last modified: 2011/11/07 09:06 by vlado
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki