Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

vlado:pub:sreda:1196 [2011/11/07 09:10]
vlado
vlado:pub:sreda:1196 [2011/12/01 02:37] (current)
vlado
Line 6: Line 6:
  
 Večkrat bi rezultate analize radi prikazali na zemljevidu. Na seminarju bom predstavil izkušnje, ki sem jih nabral v zadnjih nekaj letih na to temo: kako so zemljevidi opisani, kje te opise dobimo, programska podpora za delo z zemljevidi, R in zemljevidi, težave pri pripravi zemljevidov (povezovanje podatkov, napisi, izbira barv), priprava slik (oblike izpisa, izrezi, velikost slike), nekaj primerov. Večkrat bi rezultate analize radi prikazali na zemljevidu. Na seminarju bom predstavil izkušnje, ki sem jih nabral v zadnjih nekaj letih na to temo: kako so zemljevidi opisani, kje te opise dobimo, programska podpora za delo z zemljevidi, R in zemljevidi, težave pri pripravi zemljevidov (povezovanje podatkov, napisi, izbira barv), priprava slik (oblike izpisa, izrezi, velikost slike), nekaj primerov.
 +
 +
 +Zapiski: [[http://zvonka.fmf.uni-lj.si/netbook/doku.php?id=notes:rmap|zemljevidi]]; [[http://zvonka.fmf.uni-lj.si/netbook/doku.php?id=notes:wmap|svet]]; [[http://zvonka.fmf.uni-lj.si/netbook/doku.php?id=notes:rcolor|barve]]; 
  
 [[vlado:pub:sreda|Sreda/wiki]] [[vlado:pub:sreda|Sreda/wiki]]
  
vlado/pub/sreda/1196.txt · Last modified: 2011/12/01 02:37 by vlado
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki