1197. sredin seminar, 16. novembra 2011

Vladimir Batagelj vladimir.batagelj@fmf.uni-lj.si

Risanje zemljevidov v R-ju, 2. del

Večkrat bi rezultate analize radi prikazali na zemljevidu. Na seminarju bom predstavil izkušnje, ki sem jih nabral v zadnjih nekaj letih na to temo: kako so zemljevidi opisani, kje te opise dobimo, programska podpora za delo z zemljevidi, R in zemljevidi, težave pri pripravi zemljevidov (povezovanje podatkov, napisi, izbira barv), priprava slik (oblike izpisa, izrezi, velikost slike), nekaj primerov.

Na zadnjem seminarju smo si ogledali osnove risanja zemljevidov, na tem pa bomo spoznali, kako na zemljevidih prikažemo posamezne vrste podatkov in rešujemo problem usklajenosti podatkovij.

Zapiski: prikaz podatkov; koordinate

Sreda/wiki

vlado/pub/sreda/1197.txt · Last modified: 2011/12/01 02:38 by vlado
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki