1198. sredin seminar, 23. novembra 2011

Roman Luštrik roman.lustrik@gmail.com

Da ne bo osebni računalnik samo drag mlinček

Osebni računalniki skoraj dnevno pridobivajo na hitrosti, prav tako pa se povečuje število jedr. Na tržišču so že vrsto let dostopni osebni računalniki, v katerem domuje več jedr, vendar pa večina programov te tehnologije še ne izrablja. Pri poganjanju programov je marsikater problem rešljiv z vzporednim računanjem (vsak proces je neodvisen in zato lahko teče vzporedno na večih jedrih).

Na praktičnem primeru si bomo ogledali kako lahko z R-om uporabimo (vse) sredice v osebnem računalniku, s čimer si skrajšamo računski čas našega programa. Sredin seminar bo zanimiv predvsem za tiste, ki se ukvarjamo s simulacijami in drugimi računsko intenzivnimi procesi.

Primer uporabe

Sreda/wiki

vlado/pub/sreda/1198.txt · Last modified: 2011/11/29 13:33 by vlado
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki