1201. sredin seminar, 25. januar 2012

Vladimir Batagelj vladimir.batagelj@fmf.uni-lj.si

R-ožice

Zadnje čase sem precej programiral v R-ju. Na seminarju bom predstavil nekaj R-ožic, ki sem jih pri tem nabral:

  • programsko pobiranje (download) datotek s spleta;
  • določanje omrežja sosednosti območij na zemljevidu;
  • hitro določanje omrežja najbližjih sosedov;
  • Pathfinder v R-ju;

Sreda/wiki

vlado/pub/sreda/1201.txt · Last modified: 2012/01/23 15:12 by vlado
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki