This is an old revision of the document!


1201. sredin seminar, 25. januar 2012

Vladimir Batagelj vladimir.batagelj@fmf.uni-lj.si

R-ožice

Zadnje čase sem precej programiral v R-ju. Na seminarju bom predstavil nekaj R-ožic, ki sem jih pri tem nabral: - programsko pobiranje (download) datotek s spleta; - določanje omrežja sosednosti območij na zemljevidu; - hitro določanje omrežja najbližjih sosedov; - Pathfinder v R-ju;

 ...

Sreda/wiki

vlado/pub/sreda/1201.1327327847.txt.gz · Last modified: 2012/01/23 15:10 by vlado
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki