1203. sredin seminar, 22. februar 2012

Kristijan Breznik kristijan.breznik@amis.net

Malce drugačni prikazi omrežij

V današnjem času lahko najdemo veliko programov, ki so namenjeni prikazovanju omrežij. Pogledali si bomo primere uporabe nekaterih med njimi (npr. PajekToSvg, VOS, SONIA, GraphInsight) na omrežjih, s katerimi se trenutno ukvarjamo. Skušali bomo predstaviti njihove prednosti in tudi pomanjkljivosti, ki smo jih zaznali pri njihovi uporabi. Vsi programi so prosto dostopni in brezplačni za nekomercialno rabo. Programi, ki bodo predstavljeni, pa imajo še eno zanimivo skupno lastnost: prav vsi znajo brati Pajkove datoteke!

Sreda/wiki

vlado/pub/sreda/1203.txt · Last modified: 2012/02/20 11:24 by vlado
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki