1205. sredin seminar, 7. marec 2012

Selena Praprotnik selena.praprotnik@gmail.com

Permutacijski testi

Na seminarju bom predstavila osnove metod, ki predstavljajo alternativo klasičnim statističnim testom, predvsem permutacijske teste. Ti testi so še posebej uporabni, kadar podatki niso normalno porazdeljeni ali kadar imamo premajhen vzorec, da bi uporabili standardne prijeme. Pokazala bom tudi nekaj praktičnih primerov v R-ju.

Sreda/wiki

vlado/pub/sreda/1205.txt · Last modified: 2012/03/05 20:28 by vlado
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki