Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

vlado:pub:sreda:1206 [2012/03/27 12:40]
vlado created
vlado:pub:sreda:1206 [2012/03/27 12:44] (current)
vlado
Line 1: Line 1:
-====== 1205. sredin seminar, 7. marec 2012 ======+====== 1206. sredin seminar, 21. marec 2012 ======
    
-Selena Praprotnik  <selena.praprotnik@gmail.com+Monika Cerinšek  <monika@hruska.si
  
-**Permutacijski testi**+**Dvovrstne posplošene sredice**
  
  
-Na seminarju bom predstavila osnove metodki predstavljajo alternativo +Dvovrstno omrežje se od enovrstnega razlikuje v temda je množica 
-klasičnim statističnim testompredvsem permutacijske teste. Ti testi +točk razdeljena na ločeni podmnožicipovezave pa povezujejo ti 
-so še posebej uporabnikadar podatki niso normalno porazdeljeni ali +podmnožici. Tako so na primer lahko v prvi podmnožici člani društva 
-kadar imamo premajhen vzorecda bi uporabili standardne prijeme+popotnikovv drugi pa turistične destinacije. Če je neki popotnik 
-Pokazala bom tudi nekaj praktičnih primerov v R-ju.+v danem časovnem obdobju vsaj enkrat obiskal neko turistično 
 +destinacijosta povezana s povezavo, katere utež je enaka številu 
 +teh obiskov.\\ 
 +S prof. Batageljem sva razvila novo metodo za iskanje zanimivih delov 
 +dvovrstnih omrežij, ki je kombinacija in razširitev ideje posplošenih 
 +sredic v enovrstnih (navadnih) omrežjih in navadnih sredic za dvovrstna 
 +omrežja. Predstavila bom pojem posplošenih dvovrstnih sredic in 
 +algoritem za določanje le-teh. Za boljše razumevanje ideje posplošenih 
 +dvovrstnih sredic si bomo pogledali nekaj primerov uporabe na resničnih 
 +podatkih.
  
  
 [[vlado:pub:sreda|Sreda/wiki]] [[vlado:pub:sreda|Sreda/wiki]]
vlado/pub/sreda/1206.txt · Last modified: 2012/03/27 12:44 by vlado
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki