Zapiski

SVG

Pred kratkim smo se udeležili konference iz analize omrežij Sunbelt XXXII. Kristjan me je vprašal, ali se da prikaze pripravljene v SVG vključiti v prosojnice.

V spominu sem imel, da naj bi to načeloma omogočal slog hyperref takole. priročnik, exe

težave

<object type="image/svg+xml" data="draw.svgz" width="300" height="500">
<img src="you_need_svg_plugin.jpg" width="300px" height="500px"/>
</object>

Če je stisnjena datoteka *.svgz na strežniku, mora ta poslati ustrezna določila v glavi strani (priporočila 1, 2):

Content-Type: image/svg+xml
Content-Encoding: x-gzip

Zvok

animate

movie15

media9

povezave z R

beamer

beamer ponuja ločeni paket multimedia, ki med drugimi pozna ukaze \movie, \animate in \sound.

  • priročnik za beamer, stran 135

Podpora novih zmogljivosti oblike PDF

asymptote

Razprava na TUG/tex-live

Subject:   	Re: [Sreda] 1207. sredin seminar, 28. marec 2012
From:   	"Mojca Miklavec" <mojca.miklavec.lists@gmail.com>
Date:   	Tue, March 27, 2012 12:59
To:   	vladimir.batagelj@fmf.uni-lj.si

2012/3/27 Vladimir Batagelj vladimir.batagelj@fmf.uni-lj.si:

Na 1207. sredinem seminarju, 28. marca 2012 bo
Vladimir Batagelj predstavil temo:

Multimediji in LaTeX

Hm. Tole mi je narisalo nasmeh na obrazu. Ali veste, da so bili vsi paketki za multimedijo ravnokar odstranjeni iz TeX Live-a?
http://tug.org/pipermail/tex-live/2012-March/thread.html (movie15 and media9)

Ter recimo tole:
http://tug.org/pipermail/tex-live/2012-March/031345.html

Mojca

vlado/pub/sreda/1207/zapiski.txt · Last modified: 2012/03/29 19:49 by vlado
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki