1210. sredin seminar, 18. april 2012

Vladimir Batagelj vladimir.batagelj@fmf.uni-lj.si

Utrinki

Na seminarju si bomo najprej ogledali, kako v R-ju pobarvamo liste v drevesu razvrstitve (dendrogramu).

V drugem delu bomo poiskali rešitev šahovske kratkočasnice

Sreda/wiki

vlado/pub/sreda/1210.txt · Last modified: 2012/04/16 23:03 by vlado
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki