1211. sredin seminar, 16. maj 2012

Vladimir Batagelj vladimir.batagelj@fmf.uni-lj.si

Bibliometrična omrežja

Na seminarju bom predstavil nekaj novih zamisli pri analizi bibliometričnih omrežij.

Najprej si bomo ogledali omrežja sodelovanj. Z Moniko Cerinšek sva v analizi omrežja Zentralblatt vpeljala indeks sodelovalnosti posameznega avtorja pri predpostavki, da vsi soavtorji prispevajo enak delež k posameznemu delu. Na seminarju bom predstavil posplošitev in matematično ozadje pristopa za primer, ko so ti deleži lahko tudi različni.

V drugem delu si bomo ogledali odpravljanje ciklov v omrežjih sklicevanj z uporabo transformacije “preprint”. Pri tej potrebujemo sezname vseh poti med pari točk. Predstavil bom preprost polkolobar, ki omogoča njih izračun.

Sreda/wiki

vlado/pub/sreda/1211.txt · Last modified: 2012/05/15 02:47 by vlado
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki