1212. sredin seminar, 6. junij 2012

Kristijan Breznik kristijan.breznik@amis.net

Algoritem PageRank

V izvirni različici je algoritem PageRank spisan kot Googlov način merjenja pomembnosti (rangiranja) spletnih strani. Na nekaj enostavnih primerih si bomo najprej pogledali, kako omenjeni algoritem deluje.

Ker algoritem izračuna verjetnostno porazdelitev točk grafu (omrežja), je zanimiv tudi za statistiko in posledično teorijo omrežij. Tako bomo v drugem delu seminarja predstavili njegovo uporabo na nekaterih izbranih omrežjih.

Gradivo

Sreda/wiki

vlado/pub/sreda/1212.txt · Last modified: 2012/06/07 01:19 by vlado
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki