1215. sredin seminar, 27. junij 2012

Vladimir Batagelj vladimir.batagelj@fmf.uni-lj.si

Vrelci in brezna v usmerjenih omrežjih

Pred kratkim sem naletel na članka http://arxiv.org/abs/1005.2179 in http://www.springerlink.com/content/5701377033448410/ , v katerih avtorji vpeljejo pojma vrelca (volcano) in brezna (blackhole) ter podajo nekaj algoritmov za njih določitev.

Na seminarju si bomo na kratko ogledali oba članka, ki ju bom razširil s svojimi razmišljanji in zamislijo alternativnega algoritma. http://vlado.fmf.uni-lj.si/vlado/papers/Euler.pdf

Sreda/wiki

vlado/pub/sreda/1215.txt · Last modified: 2012/06/26 05:13 by vlado
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki