1251. sredin seminar, 21. oktober 2015

Vladimir Batagelj vladimir.batagelj@fmf.uni-lj.si

JSON in analiza omrežij

Pri delu s podatki na spletu (in tudi drugje) se vse bolj uveljavlja zapis podatkov v obliki JSON (JavaScript Object Notation, http://www.json.org/). Na seminarju bomo spoznali kaj je JSON in kako ga uporabljamo v javascriptu, pythonu in R-ju.

V drugem delu seminarja si bomo ogledali kako JSON uporabimo za opis omrežij in, če bo čas, kako tako opisano omrežje prikažemo z uporabo knjižnice D3.js.

Sreda/wiki

vlado/pub/sreda/1251.txt · Last modified: 2016/01/08 11:23 by vlado
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki