Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

vlado:pub:sreda:1251 [2016/01/08 10:57]
vlado created
vlado:pub:sreda:1251 [2016/01/08 11:23] (current)
vlado
Line 1: Line 1:
-====== 1215. sredin seminar, 27junij 2012 ======+====== 1251. sredin seminar, 21oktober 2015 ======
 Vladimir Batagelj <vladimir.batagelj@fmf.uni-lj.si> Vladimir Batagelj <vladimir.batagelj@fmf.uni-lj.si>
  
-**Vrelci in brezna v usmerjenih omrežjih**+**JSON in analiza omrežij**
  
-Pred kratkim sem naletel na članka http://arxiv.org/abs/1005.2179 in 
-http://www.springerlink.com/content/5701377033448410/ , v katerih 
-avtorji vpeljejo pojma vrelca (volcano) in brezna (blackhole) ter 
-podajo nekaj algoritmov za njih določitev. 
  
-Na seminarju si bomo na kratko ogledali oba članka, ki ju bom +Pri delu podatki na spletu (in tudi drugje) se vse bolj 
-razširil svojimi razmišljanji in zamislijo alternativnega +uveljavlja zapis podatkov v obliki JSON (JavaScript Object Notation, 
-algoritma. +http://www.json.org/). Na seminarju bomo spoznali kaj je JSON in kako 
-http://vlado.fmf.uni-lj.si/vlado/papers/Euler.pdf+ga uporabljamo v javascriptu, pythonu in R-ju. 
 + 
 +V drugem delu seminarja si bomo ogledali kako JSON uporabimo za opis 
 +omrežij in, če bo čas, kako tako opisano omrežje prikažemo z uporabo 
 +knjižnice D3.js.
  
  
 [[vlado:pub:sreda|Sreda/wiki]] [[vlado:pub:sreda|Sreda/wiki]]
  
vlado/pub/sreda/1251.txt · Last modified: 2016/01/08 11:23 by vlado
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki