1252. sredin seminar, 28. oktober 2015

Vladimir Batagelj vladimir.batagelj@fmf.uni-lj.si

JSON, D3.js in prikazi omrežij

Na zadnjem seminarju smo pobliže spoznali obliko zapisa JSON. V drugem delu seminarja si bomo ogledali kako JSON uporabimo za opis omrežij in kako tako opisano omrežje prikažemo v spletnem pregledovalniku z uporabo knjižnice D3.js.

Za razumevanje tega seminarja ni potrebno poznavanje vsebine prvega dela seminarja.

Sreda/wiki

vlado/pub/sreda/1252.txt · Last modified: 2016/01/08 11:20 by vlado
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki