1257. sredin seminar, 6. januar 2016

Vladimir Batagelj vladimir.batagelj@fmf.uni-lj.si

Opis omrežij v JSONu

Na 1251. in 1252. sredinem seminarju smo pobliže spoznali obliko zapisa JSON in pokazali kako jo lahko uporabimo za opis enostavnih omrežij. Tako opisana omrežja lahko tudi slikovno prikažemo z uporabo knjižnice D3.js.

Na tem seminarju bom predstavil predlog opisa omrežij v JSONu, ki omogoča tudi opise posebnih vrst omrežij, kot so: večrelacijska, dvodelna in časovna ter nabori omrežij. Opis omogoča tudi določitev sloga prikaza omrežja.

Za razumevanje tega seminarja ni potrebno poznavanje vsebine prejšnjih seminarjev.

Sreda/wiki

vlado/pub/sreda/1257.txt · Last modified: 2016/01/08 11:03 by vlado
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki