Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

vlado:pub:sreda:1259 [2016/01/18 13:16] (current)
vlado created
Line 1: Line 1:
 +====== 1259. sredin seminar, 20. januar 2016 ======
 +Uroš Mesojedec <uros@mesojedec.net>
  
 +**Obdelava podatkov v oblaku - JS pristop**
 +
 +Računalništvo v oblaku je dinamično področje, kamor se seli vse več
 +informacijskih storitev. Kako se z oblakom lahko obdeluje podatke, 
 +katere so njegove prednosti in kaj nam ponuja presenetljivi znanilec
 +potenciala oblaka -- programski jezik javascript in celoten ekosistem,
 +ki se je v oblaku razvil okoli njega -- od JSON do asm.js.
 + 
 +
 +[[vlado:pub:sreda|Sreda/wiki]] 
vlado/pub/sreda/1259.txt · Last modified: 2016/01/18 13:16 by vlado
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki