1260. sredin seminar, 27. januar 2016

Vladimir Batagelj vladimir.batagelj@fmf.uni-lj.si

Izboljšave mer pomembnosti v omrežjih

Za določitev pomembnih elementov (vozlišč/povezav) v omrežjih običajno izrazimo naš pojem pomembnosti z ustrezno mero, ki zadošča pogoju:

večja je vrednost mere za dani element, pomembnejši je ta element.

Obstaja obsežen nabor takih mer: stopnje, dostopnost, vmesnost, kazala in viri, nakopičenost, sredičnost, itd. Prepogosto raziskovalci pri analizi omrežij nekritično izberejo neko izmed mer iz literature in jo uporabijo na svojem omrežju.

Na seminarju si bomo ogledali meri prekrivnost (overlap weight) povezav in nakopičenost (clustering coefficient) v vozliščih. Za obe se izkaže, da sta neuporabni za analizo, ker dosegata največje vrednosti na razmeroma nepomembnih elementih. Pokazali bomo, kako lahko definiciji obeh mer popravimo, tako da določata pričakovane elemente.

Če bo dovolj časa, si bomo ogledali še meri razprostranjenosti (widespread) dane podmnožice vozlišč v omrežju.

Za vse te mere je mogoče napisati makroje v Pajku.

Sreda/wiki

vlado/pub/sreda/1260.txt · Last modified: 2016/02/02 00:02 by vlado
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki