1261. sredin seminar, 3. februar 2016

Marko Grobelnik marko.grobelnik@ijs.si, Gregor Leban gregor.leban@ijs.si

Spremljanje globalnih medijev

Na predavanju bomo predstavili sistem za spremljanje globalnih medijev v realnem času “Event Registry” (http://eventregistry.org/). Sistem spremlja v realnem času novice iz preko 110.000 virov v različnih jezikih. Vsak pridobljeni dokument (tipično novico) obdelamo po jezikovni in semantični plati s podsistemom za semantično anotacijo http://wikifier.org/. Iz novic sestavljamo dogodke, ki se naprej povezujejo v zgodbe. Vse skupaj je povezano v sistem “Event Registry” (register dogodkov), ki omogoča iskanje, pregledovanje in analizo globalne socialne dinamike. Sistem je bil v celoti izdelan na IJS - na predavanju bomo pokazali tehnične rešitve in demonstracijo sistema.

Sreda/wiki

vlado/pub/sreda/1261.txt · Last modified: 2016/02/01 23:37 by vlado
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki