FRI

Mentor: 000916 BATAGELJ VLADIMIR

Št. VIP Študent Naslov teme
00188 VIS-RI Meško Tjaša Konveksni optimizacijski problemi z linearnimi omejitvami
00363 VIS-RI Mrvar Andrej Saatyev večkriterijski odločitveni postopek
00366 VIS-RI Božič Zdravko Grafične predstavitve večrazsežnih podatkov
00557 VIS-RI Petrič Maruša Modeli upravljanja zalog
00564 VIS-RI Škrekovski Riste Uporaba teorije grafov pri razgradnji relacijske sheme glede na funkcijske odvisnosti
00573 VIS-RI Štiglic Franc Uporaba lokalne optimizacije v problemu izpolnljivosti logičnih funkcij
00602 VIS-RI Leskovšek Tomaž Stereogrami
00741 VIS-RI Kelšin Drago Večkriterijski odločitveni problemi
00791 VIS-RI Mori Radovan Problemi razreza in pakiranja
vlado/sola/fri.txt · Last modified: 2013/05/07 17:01 by vlado
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki