Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

vlado:sola:temp [2013/03/11 10:53] (current)
vlado created
Line 1: Line 1:
 +<code>
  
 +Programiranje I FM – M0315 (18.2.2013, 18:00)
 +
 +Št.     Vpisna št.      Priimek in ime     Ocena 
 +1       27091909        Blažič Blaž        -
 +2       27111011        Čampa Gašper       P5
 +3       27111023        Djuzić Nejc        50
 +4       27111062        Dular Lara         OD
 +5       27111096        Erzin Andraž       95
 +6       27111103        Golob David        55
 +7       27111010        Grabljevec Erik    90
 +8       27111004        Grča Rok           65
 +9       27111013        Grom Nika          70
 +10      27091275        Horvat Gaja        P2
 +11      27111014        Hribar Tina        50
 +12      27101275        Kavčič Maša        55
 +13      27121257        Kopač Ana          -
 +14      27111029        Kovačević Tjaša    80
 +15      27111020        Krković Milica    100 
 +16      27111032        Letnar Gašper      40
 +17      27111025        Madjar Karmen      50
 +18      27101655        Maksić Maja        65
 +19      27100466        Marenče Nika       P5
 +20      27111026        Mekinda Aljaž      75
 +21      27111022        Neveda Jan         60
 +22      27111030        Oražem Timotej     75
 +23      27101833        Osmić Alma         OD
 +24      27005604        Papa Ana           OD
 +25      27111033        Pintarič Peter     90
 +26      27111046        Ravnikar Irena     45
 +27      27111007        Rotovnik Špela     OD
 +28      27111001        Sečnik Taja        65
 +29      27111041        Sedej Andrej       65
 +30      27111047        Setnikar Neža      75
 +31      27111058        Sinani Ayrton      95
 +32      27111009        Skočir Matic       75
 +33      27111059        Šnajder Tadej      65
 +34      27111056        Štiglic Mihaela    P5
 +35      27111065        Tomc Borut         80
 +36      27111043        Troha Nina        100 
 +37      27111048        Ulrych Urban       80
 +38      27101263        Urbančič Lucija    OD
 +39      27111044        Velkavrh Žiga      90
 +40      27111050        Zupančič Matic     80
 +41      27111068        Zupančič Peter     55
 +42      27111073        Žagar Tjaša        70
 +43      27111070        Žnidar Nejc        70
 +44      27101214        Mrgole Nina        OD
 +45      27090200        Stvarnik Nina      OD
 +46      27111015        Mesarič Gregor     95
 +47      27101101        Štrus Neža         P5
 +48      27111008        Garafolj Miha      60
 +
 +
 +Programiranje I FM – M0315 (18.2.2013, 18:00)
 +
 +Št.     Vpisna št.      Priimek in ime     Ocena 
 +1       27005604        Papa Ana           OD
 +2       27090200        Stvarnik Nina      OD
 +3       27091275        Horvat Gaja        P2
 +4       27091909        Blažič Blaž        -
 +5       27100466        Marenče Nika       P5
 +6       27101101        Štrus Neža         P5
 +7       27101214        Mrgole Nina        OD
 +8       27101263        Urbančič Lucija    OD
 +9       27101275        Kavčič Maša        55
 +10      27101655        Maksić Maja        65
 +11      27101833        Osmić Alma         OD
 +12      27111001        Sečnik Taja        65
 +13      27111004        Grča Rok           65
 +14      27111007        Rotovnik Špela     OD
 +15      27111008        Garafolj Miha      60
 +16      27111009        Skočir Matic       75
 +17      27111010        Grabljevec Erik    90
 +18      27111011        Čampa Gašper       P5
 +19      27111013        Grom Nika          70
 +20      27111014        Hribar Tina        50
 +21      27111015        Mesarič Gregor     95
 +22      27111020        Krković Milica    100 
 +23      27111022        Neveda Jan         60
 +24      27111023        Djuzić Nejc        50
 +25      27111025        Madjar Karmen      50
 +26      27111026        Mekinda Aljaž      75
 +27      27111029        Kovačević Tjaša    80
 +28      27111030        Oražem Timotej     75
 +29      27111032        Letnar Gašper      40
 +30      27111033        Pintarič Peter     90
 +31      27111041        Sedej Andrej       65
 +32      27111043        Troha Nina        100 
 +33      27111044        Velkavrh Žiga      90
 +34      27111046        Ravnikar Irena     45
 +35      27111047        Setnikar Neža      75
 +36      27111048        Ulrych Urban       80
 +37      27111050        Zupančič Matic     80
 +38      27111056        Štiglic Mihaela    P5
 +39      27111058        Sinani Ayrton      95
 +40      27111059        Šnajder Tadej      65
 +41      27111062        Dular Lara         OD
 +42      27111065        Tomc Borut         80
 +43      27111068        Zupančič Peter     55
 +44      27111070        Žnidar Nejc        70
 +45      27111073        Žagar Tjaša        70
 +46      27111096        Erzin Andraž       95
 +47      27111103        Golob David        55
 +48      27121257        Kopač Ana          -
 +
 +
 +
 +Programiranje I FM – M0315 (18.2.2013, 18:00)
 +
 +Št.     Vpisna št.      Priimek in ime     Ocena 
 +1       27091909        Blažič Blaž        -
 +2       27111011        Čampa Gašper       P5
 +3       27111023        Djuzić Nejc        50
 +4       27111062        Dular Lara         OD
 +5       27111096        Erzin Andraž       95
 +6       27111008        Garafolj Miha      60
 +7       27111103        Golob David        55
 +8       27111010        Grabljevec Erik    90
 +9       27111013        Grom Nika          70
 +10      27111004        Grča Rok           65
 +11      27091275        Horvat Gaja        P2
 +12      27111014        Hribar Tina        50
 +13      27101275        Kavčič Maša        55
 +14      27121257        Kopač Ana          -
 +15      27111029        Kovačević Tjaša    80
 +16      27111020        Krković Milica    100 
 +17      27111032        Letnar Gašper      40
 +18      27111025        Madjar Karmen      50
 +19      27101655        Maksić Maja        65
 +20      27100466        Marenče Nika       P5
 +21      27111026        Mekinda Aljaž      75
 +22      27111015        Mesarič Gregor     95
 +23      27101214        Mrgole Nina        OD
 +24      27111022        Neveda Jan         60
 +25      27111030        Oražem Timotej     75
 +26      27101833        Osmić Alma         OD
 +27      27005604        Papa Ana           OD
 +28      27111033        Pintarič Peter     90
 +29      27111046        Ravnikar Irena     45
 +30      27111007        Rotovnik Špela     OD
 +31      27111041        Sedej Andrej       65
 +32      27111047        Setnikar Neža      75
 +33      27111001        Sečnik Taja        65
 +34      27111058        Sinani Ayrton      95
 +35      27111009        Skočir Matic       75
 +36      27090200        Stvarnik Nina      OD
 +37      27111059        Šnajder Tadej      65
 +38      27111056        Štiglic Mihaela    P5
 +39      27101101        Štrus Neža         P5
 +40      27111065        Tomc Borut         80
 +41      27111043        Troha Nina        100 
 +42      27111048        Ulrych Urban       80
 +43      27101263        Urbančič Lucija    OD
 +44      27111044        Velkavrh Žiga      90
 +45      27111050        Zupančič Matic     80
 +46      27111068        Zupančič Peter     55
 +47      27111073        Žagar Tjaša        70
 +48      27111070        Žnidar Nejc        70
 +
 +Skupno število točk  100. Za pozitivno vsaj 50 točk.
 +"- " - študent/-ka se ni udeležil/-a izpita
 +"OD" - študent/-ka se je od izpita naknadno odjavil/-a,
 +"Pi" - študent/-ka izpita ni opravil/-a, neuspešen/-na pri i-tem vprašanju;
 +       ponoviti izpit iz teorije
 +
 +</code>
vlado/sola/temp.txt · Last modified: 2013/03/11 10:53 by vlado
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki