Statistics 2017/18: Analiza omrežij / Network analysis

Predavanja / Lectures

Predavanja bodo ob torkih od 17h do 20h v predavalnici 3.12 na Fakulteti za matematiko in fiziko, Jadranska 21. Prvo predavanje bo 10. aprila 2018 (zemljevid) + 17.4., 24.4., 8.5., 15.5., 22.5.

Lectures will be held on Tuesdays from 17h to 20h in room 3.12 at the Faculty of mathematics and physics, Jadranska 21. We will start on April 10, 2018 (map) + 17.4., 24.4., 8.5., 15.5.(, 22.5.).

Povezave / Links

Projekti / Projects

Put the project reports and supporting files into a ZIP and send me an e-mail message that you finished your projects.

Magistrski študij

SKLEP 14, 23. SEJA
Izpitni roki v Studisu bodo (uradno) razpisani samo znotraj izpitnih obdobij. Profesorji se za prave izpitne roke (gre predvsem za izpitne roke, ki bi se izvedli že med letom) dogovorijo s študenti. Študenti se na tak izpitni rok prijavijo profesorju. Profesorji ocen v Studis ne vpisujejo pred uradnim izpitnim rokom. Študenti se morajo na uradni izpitni rok (poleg prijave profesorju) prijaviti v Studisu. Le v tem primeru študenti lahko izpolnijo spletno anketo za ta predmet.

Prosim, da se tega sklepa držite, saj bomo le v tem primeru lahko dobili od študentov izpolnjene evalvacijske ankete.

pajek/ev/pd/p18.txt · Last modified: 2018/04/25 15:38 by vlado
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki