Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

vlado:pub:sreda:1195 [2011/11/06 21:30]
vlado created
vlado:pub:sreda:1195 [2011/11/07 09:06] (current)
vlado
Line 1: Line 1:
-====== 1195. sredin seminar, 19oktobra 2011 ======+====== 1195. sredin seminar, 2novembra 2011 ======
    
-Kristijan Breznik <kristijan.breznik@amis.net>+Jernej Bodlaj <bodlaytm@gmail.com>
  
-**Analiza odigranih nogometnih tekem med reprezentancami; primer prostorske analize in analize omrežij**+**Hierarhično razvrščanje v omrežjih, posplošitev na povezave in algoritem**
  
-Zbrani podatki zajemajo nogometne igre odigrane na reprezentančnem nivoju med letoma 1872 in vključno 2010. Opisu osnovne baze bo sledila prostorska analiza podatkov. Skušali bomo pokazatida geografski položaj držav vpliva na število odigranih dvobojev med reprezentancami. Raziskovali bomo tudi vpliv kvalitete posameznih ekip. V nadaljevanju bomo predstavili nekaj načinov obdelave podatkov s pomočjo analize omrežijPosebno pozornost bomo namenili pojavu prednosti domačega igrišča v nogometu.+Na kratko si bomo pogledali kaj je hierarhično razvrščanječemu služi in spoznali nekaj osnovnih algoritmičnih pristopov k problemu. Metode hierarhičnega razvrščanja tipično delujejo nad vozlišči omrežjaRazvili smo algoritem, ki razvršča povezave. Pogledali si bomo nekatere prednosti in slabosti takšnega pristopa, algoritem in njegove podrobnosti.
  
 [[vlado:pub:sreda|Sreda/wiki]] [[vlado:pub:sreda|Sreda/wiki]]
  
vlado/pub/sreda/1195.txt · Last modified: 2011/11/07 09:06 by vlado
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki