Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

vlado:pub:sreda:1208 [2012/03/27 12:53] (current)
vlado created
Line 1: Line 1:
 +====== 1208. sredin seminar, 4. april 2012 ======
 +Tomaž Weiss  <tomaz.weiss@gmail.com>
  
 +**Razvrščanje porazdelitev in napovedovanje starosti imetnika kartice zvestobe**
 +
 +
 +Kartice zvestobe dajejo trgovcem zanimive vpoglede v vedenje potrošnikov.
 +Na seminarju si bomo najprej pogledali, kako značilne so posamezne blagovne
 +skupine za ljudi določenih starosti in rezultate razvrščanja takšnih
 +starostnih porazdelitev. Rezultate razvrščanja lahko potem uporabimo za
 +napovedovanje starosti potrošnika.
 +
 +
 +
 +[[vlado:pub:sreda|Sreda/wiki]]
vlado/pub/sreda/1208.txt · Last modified: 2012/03/27 12:53 by vlado
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki