1208. sredin seminar, 4. april 2012

Tomaž Weiss tomaz.weiss@gmail.com

Razvrščanje porazdelitev in napovedovanje starosti imetnika kartice zvestobe

Kartice zvestobe dajejo trgovcem zanimive vpoglede v vedenje potrošnikov. Na seminarju si bomo najprej pogledali, kako značilne so posamezne blagovne skupine za ljudi določenih starosti in rezultate razvrščanja takšnih starostnih porazdelitev. Rezultate razvrščanja lahko potem uporabimo za napovedovanje starosti potrošnika.

Sreda/wiki

vlado/pub/sreda/1208.txt · Last modified: 2012/03/27 12:53 by vlado
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki