Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

vlado:pub:sreda:1257 [2016/01/08 11:00]
vlado created
vlado:pub:sreda:1257 [2016/01/08 11:03] (current)
vlado
Line 1: Line 1:
-====== 1215. sredin seminar, 27junij 2012 ======+====== 1257. sredin seminar, 6januar 2016 ======
 Vladimir Batagelj <vladimir.batagelj@fmf.uni-lj.si> Vladimir Batagelj <vladimir.batagelj@fmf.uni-lj.si>
  
-**Vrelci in brezna v usmerjenih omrežjih**+**Opis omrežij v JSONu**
  
-Pred kratkim sem naletel na članka http://arxiv.org/abs/1005.2179 in +Na 1251. in 1252sredinem seminarju smo pobliže spoznali obliko zapisa 
-http://www.springerlink.com/content/5701377033448410/ , v katerih +JSON in pokazali kako jo lahko uporabimo za opis enostavnih omrežij. 
-avtorji vpeljejo pojma vrelca (volcano) in brezna (blackhole) ter +Tako opisana omrežja lahko tudi slikovno prikažemo z uporabo knjižnice 
-podajo nekaj algoritmov za njih določitev.+D3.js.
  
-Na seminarju si bomo na kratko ogledali oba članka, ki ju bom +Na tem seminarju bom predstavil predlog opisa omrežij v JSONu, ki omogoča 
-razširil s svojimi razmišljanji in zamislijo alternativnega +tudi opise posebnih vrst omrežij, kot so: večrelacijska, dvodelna in 
-algoritma+časovna ter nabori omrežijOpis omogoča tudi določitev sloga prikaza 
-http://vlado.fmf.uni-lj.si/vlado/papers/Euler.pdf+omrežja. 
 + 
 +Za razumevanje tega seminarja ni potrebno poznavanje vsebine prejšnjih 
 +seminarjev.
  
  
 [[vlado:pub:sreda|Sreda/wiki]] [[vlado:pub:sreda|Sreda/wiki]]
vlado/pub/sreda/1257.txt · Last modified: 2016/01/08 11:03 by vlado
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki