Projects

International projects

 • GReGAS - Geometric representations and symmetries of graphs, maps and other discrete structures and applications in science
 • 2009-2013; Research programme P1-0294 “Computationally intensive methods in theoretical computer science, discrete mathematics, combinatorial optimization, and numerical analysis and algebra with applications in natural and social sciences” funded by the Slovenian Research Agency.
 • 2008-2011; Project Aspect (Adopting Standards and Specifications for Educational Content) (ECP-2007-EDU-417008).
 • 2008-2010; Project Didikta (SLO, CRP V5-0425).
 • 2005-2008; Project Calibrate (CALIBRATING eLearning in Schools) (EU, IST 28025).
 • 2004-2008; Research programme P1-0294 “Selected Topics in Theoretical Computer Science and Combinatorial Optimization” funded by the Slovenian Research Agency.
 • 2007-2010; Project EdReNe (Educational Repositories Network) (ECP-2006-EDU-420002).

Programi

 • P1―0294 Računsko intenzivne metode v teoretičnem računalništvu, diskretni matematiki, kombinatorični optimizaciji ter numerični analizi in algebri z uporabo v naravoslovju in družboslovju 1.1.1999―31.12.2013
 • P0―0512―0101 Analiza podatkov in kombinatorična optimizacija 1.1.1999―31.12.2003

Domači projekti v zadnjem desetletju

 • J5―5537 Omrežja sodelovanj v slovenski znanosti. (IMFM, Ljubljana) 1.8.2013―31.7.2016
 • J1-8532 Optimizacija in mere različnosti v analizi podatkov. (IMFM, Ljubljana) 1.7.1997 - 30.6.2000
 • J1-6062 Podatkovne strukture in algoritmi v diskretni in zvezni matematiki. (IMFM, Ljubljana) 1.2.2004 - 30.1.2007
 • M1-0160 Pomen luke Koper v logistični podpori SV in zaveznikov. (IMFM, Ljubljana) 1.6.2006 - 31.5.2008
 • M1-0176 Raziskava možnosti optimizacije v cestnem prometu glede na zgodovino prometa. (IMFM, Ljubljana) 1.6.2006 - 31.5.2008
 • M6-0046 Podpolkovnik Jurij Vega - vojak in balistik. (IMFM, Ljubljana) 1.8.2004 - 31.8.2006
 • V5-0638 Didaktični vidiki uporabe informacijske in komunikacijske tehnologije - IKT (poučevanje in učenje). (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko, Ljubljana) 1.10.2002 - 30.9.2004
 • V5-0668 Modeli informatizacije vrtcev, šol in zavodov. (Univerza v Ljubljani, FMF, Ljubljana) 1.10.2002 - 30.9.2004
 • V5-0425 DIDIKTA - analiza in razvoj didaktike uporabe IKT pri proučevanju in učenju. (Univerza v Ljubljani, FMF, Ljubljana) 1.9.2008 - 31.8.2010
 • L5―4282 Matematično modeliranje in informatizacija procesov logističnega sistema poštnih storitev. (IMFM, Ljubljana) 1.7.2011―30.6.2013

Project pages

Poročila IMFM

Slike

ifcs06.jpg

vlado/proj.txt · Last modified: 2021/01/11 03:28 by vlado
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki