1188. sredin seminar, 10. november 2010

Vladimir Batagelj vladimir.batagelj@fmf.uni-lj.si

LaTeXov slog interfaces

Pred kratkim sem naletel na nov LaTeXov slog poimenovan Intefaces. Slog združuje več pogosto uporabljanih slogov za “lepotičenje” besedil in ponuja enovit dostop do njihovih zmogljivosti v obliki poimenovanih vrednosti (ime=vrednost). Primeri imen: font, top, bottom, left, right, bookmark, bold, italic, color, twocolumns, title, pagestyle, before, after, indent, … Na seminarju si bomo slog Interfaces pobliže ogledali.

Dodatek

Slog interfaces

Najprej dodamo interfaces med ostale sloge, tako da prenesemo na svoj računalnik ustrezne datoteke, zgeneriramo datoteke in jih prestavimo na …\miktex\tex\latex\interfaces. Z MiKTeXovim

maintenance/settings/General-refresh FNDB

poskrbimo za vključitev (vidnost) v sistem.

Poglejmo priročnik.

Slog xcolor

vlado/pub/sreda/1188.txt · Last modified: 2011/10/09 20:32 by vlado
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki