1190. sredin seminar, 11. maj 2011

Peter Holozan peter.holozan@amebis.si

Samodejno sestavljanje tabelaričnih nalog v slovenščini

Ročno sestavljanje tabelaričnih nalog je naporno, zato v ta namen že dalj časa obstajajo programi. Tudi za slovenščino je bil leta 2001 napisan program Spesni, kjer pa je za vsako tematiko naloge treba napisati zapleteno predlogo. Da bi se dalo hitreje sestavljati naloge z raznolikimi tematikami, je bil program zdaj dopolnjen tako, da zna sestaviti celotno nalogo iz vzorčnega stavka, pri čemer si pomaga z analizatorjem in generatorjem strojnega prevajalnika Presis ter pomensko hierarhijo iz Amebisove podatkovne baze Ases, samo sestavljanje nalog pa poteka v Presisovem vmesnem jeziku.

Sreda/wiki

vlado/pub/sreda/1190.txt · Last modified: 2011/05/23 07:00 by vlado
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki