1196. sredin seminar, 9. novembra 2011

Vladimir Batagelj vladimir.batagelj@fmf.uni-lj.si

Risanje zemljevidov v R-ju

Večkrat bi rezultate analize radi prikazali na zemljevidu. Na seminarju bom predstavil izkušnje, ki sem jih nabral v zadnjih nekaj letih na to temo: kako so zemljevidi opisani, kje te opise dobimo, programska podpora za delo z zemljevidi, R in zemljevidi, težave pri pripravi zemljevidov (povezovanje podatkov, napisi, izbira barv), priprava slik (oblike izpisa, izrezi, velikost slike), nekaj primerov.

Zapiski: zemljevidi; svet; barve;

Sreda/wiki

vlado/pub/sreda/1196.txt · Last modified: 2011/12/01 02:37 by vlado
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki