1202. sredin seminar, 15. februar 2012

Andrej Blejec Andrej.Blejec@nib.si

Animirana grafika v R

O tem, da so grafični prikazi učinkovit način posredovanja različnih kvalitativnih in kvantitativnih lastnosti ne gre izgubljati besed. Iz sveta zabave vemo, da so dinamične, animirane slike še učinkovitejše kot statične.

Kaj pa v svetu statistike. Gotovo mnogi poznate učinkovita predavanja Hansa Roslinga, ki slonijo na dinamični grafiki in prikazujejo relacije med podatki skozi čas (projekt Gapminder).

V R je način grafičnega dela ponavadi usmerjen v zaporedno dorisovanje posameznih elementov končne slike. Grafične enote v R podpirajo dodajanje grafičnih elementov in ne podpirajo učinkovitega odvzemanja elementov (npr. z operacijo XOR). Rešitev za animacijo je v takem primeru priprava kompletnih vmesnih slik, ki jih na zaslonu prikažemo v hitrem zaporedju. Naši možgani pa vse skupaj zlijejo v vtis bolj ali manj gladkega premikanja elementov slike.

V seminarju si bomo ogledali nekaj primerov in možnosti za animacijo grafike v R. Ogledali si bomo tudi uporabo paketa 'animate', še posebej pa nastajajoči paket 'animator', ki ga razvijam tudi za animiran prikaz statističnih pojmov.

Sreda/wiki

vlado/pub/sreda/1202.txt · Last modified: 2012/02/14 05:06 by vlado
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki