1206. sredin seminar, 21. marec 2012

Monika Cerinšek monika@hruska.si

Dvovrstne posplošene sredice

Dvovrstno omrežje se od enovrstnega razlikuje v tem, da je množica točk razdeljena na ločeni podmnožici, povezave pa povezujejo ti podmnožici. Tako so na primer lahko v prvi podmnožici člani društva popotnikov, v drugi pa turistične destinacije. Če je neki popotnik v danem časovnem obdobju vsaj enkrat obiskal neko turistično destinacijo, sta povezana s povezavo, katere utež je enaka številu teh obiskov.
S prof. Batageljem sva razvila novo metodo za iskanje zanimivih delov dvovrstnih omrežij, ki je kombinacija in razširitev ideje posplošenih sredic v enovrstnih (navadnih) omrežjih in navadnih sredic za dvovrstna omrežja. Predstavila bom pojem posplošenih dvovrstnih sredic in algoritem za določanje le-teh. Za boljše razumevanje ideje posplošenih dvovrstnih sredic si bomo pogledali nekaj primerov uporabe na resničnih podatkih.

Sreda/wiki

vlado/pub/sreda/1206.txt · Last modified: 2012/03/27 12:44 by vlado
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki